Tiden efter corona (projekt)

Større tilgængelighed, øget borgerindragelse og flere frivillige

Støttet af:

Under coronapandemien har det krævet meget at holde Frederiksberg Lokal TV kørende da frivillige ikke har kunnet samle sig på stationens faciliteter. Mange er derfor faldet fra. Stationen er således i en genstartsfase der kræver en særlig indsats.

Frivillige er den vigtigste ressource for Frederiksberg Lokal TV og står for både programindhold og teknisk støtte. Det er vigtigt at frivillige får optimale muligheder for at producere TV både af hensyn til kvantitet og kvalitet samt af hensyn til deres egen motivation for at yde en indsats.

Frederiksberg Lokal TV er afhængig af en dyb lokal forankring for hele tiden at være på forkant med hvad der sker i kommunen samt for at øge borgerdeltagelsen i aktiviteter, arrangementer og events.

Den lokale forankring kommer delvist via de frivilliges kendskab og netværk i kommunen men der kan skabes større samspil og koordinering mellem kommunens aktører som igen øger kendskabet på Frederiksberg Lokal TV til hvad der rører sig. Dermed øges udsendelserne relevans for seerne og deltagelsen i kommunens sociale og kulturelle liv styrkes.

Styrket dialog med relevante foreninger, borgere, myndigheder, arrangører, leverandører, virksomheder etc. skal 1) øge relevansen af Frederiksberg Lokal TV som informationskanal; 2) øge involveringen i andre foreningers aktiviteter gennem informationsspredning; 3) samlet set øge den positive effekt på lokalsamfundet.

Derfor skal der skabes flere kontakter og mere koordinering samt en digital platform for udveksling af information. Det bidrager til udsendelsesindhold med fingeren på pulsen.

Frederiksberg Lokal TV er i forhold til især yngre aldersgrupper i konkurrence med andre medieplatforme så aktualiteten skal skærpes overfor disse.

Vi har I denne forbindelse haft to kørende serier. ForeningsNyt og Valg til Seniorrådet

Foreningsnyt

Vi har igangsat en serie foreningNyt, hvor vi øger samarbejdet med foreninger på frederiksberg

Valg til Seniorrådet

Vi fik brugt studiet til at følge valget til seniorrådet. I forbindelse med dette fik vi startet brug af green-screen

Vores nye studie

Vi har fået opgraderet vores studie med nyt udstyr

12/4 - 2022

Varighed 1 Min.

Henrik-Specht

Tip os

Vi har lavet mulighed for, at man kan sende nyheder ind stil os. Vi har allerede fået flere henvendelser.