OM OS

Praktisk information:

Tilladelseshavers navn: Frederiksberg Lokal TV Forening

Tilladelseshavers adresse: Allégade 12, 2000 F.

Kontaktoplysninger: Tlf. 32 17 09 00, Mail:  info@frederiksberglokal-tv.dk

Stationens navn og Frekvens: Frederiksberg Lokal TV, sendes på kanalhovedstaden, som er en samlet frekvens for al lokal tv i Københavns området.

Sendetider:

  • Mandag (10.00-12.00) – (G)
  • Tirsdag (15.00-17.00) – (G)
  • Torsdag (21.30-23.30)
  • Fredag (06.00-08.00) – (G)
  • Lørdag (12.00-14.00) – (G)
  • Søndag (6.00-8.00)- (G)

Programvirksomhed: Lokalt stof fra især Frederiksberg kommune. Se mere i sendetilladelse.

Tilsynsførende myndighed: Radio og TV-nævnet. Eventuelle klager henvises hertil.

Frb. Lokal TV´s bestyrelses medlemmer: Inger Vedel (formand), Mette Bang Larsen, Grete Gerlufsen

Frb. Lokal TV´s gældende vedtæger: Hent her

Frederiksberg Lokal TVs regnskaber :Regnskaber

CVR: 35361804

 

 

Frederiksberg Lokal TV

Frederiksberg Lokal TV er en ikke-kommerciel tv-station. Den sender to timer ugentlig på Kanal Hovedstaden. Frederiksberg Lokal TV drives af frivillige, men har også periodisk tilknyttet ledige i individuel uddannelse og jobtræning. Der er 25 medarbejdere på stationen.

Frederiksberg Lokal TV startede sine udsendelser i april 1990. Formålet med stationen var og er at sikre lokalbefolkningen tv-programmer fra nærområdet. Stationen finansieres via frivillige bidrag, tilskud fra Kulturstyrelsen og Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg Lokal TV har som målgrupper primært borgere på Frederiksberg, sekundært borgere i hele hovedstadsområdet. Stationen dækker aktiviteter i kommunen og generelle emner, som anses for at interessere borgerne. Hovedparten af indslagene produceres af medarbejdere på stationen, men vi stiller også sendetid til rådighed for lokale foreninger og grupper, som producerer egne udsendelser, ofte med hjælp af frivillige på stationen.

Frederiksberg Lokal TV har gennem årene opbygget en stabil seerskare på omkring 60.000 seere i hovedstadsområdet..

Frederiksberg Lokal TV sender otte timer om ugen på Kanal Hovedstaden.

 

Frederiksberg lokal TV’s forventninger til frivillige medarbejdere.

Du skal være parat til at bruge og vidergive din viden og erfaringer på stedet.

Efter oplærings- og eller prøvetid skal du være fast involveret i mindst en produktion.

Du skal aftale med din redaktør, hvor lang tid du er her hver uge.

Du skal komme til tiden eller melde afbud i god tid.

Du skal bidrage til, at huset fungerer – f.eks. rydde op efter dig, lave kaffe/the, vaske op, skrive dig på listerne om samarbejdspartnere, brug af udstyr, redigeringstid m.m.

Du har mødepligt til mandagsmøderne, hvor ugens arbejde planlægges.

Når vi ved, hvad du har tænkt at bidrage med, og du ved, hvad vi vil, kan vi sammen gennemføre meget.

 

Virksomhedspraktik hos Frederiksberg Lokal TV

Frederiksberg lokal TV beskæftiger sig med det lokale, miljø, ungdom, ældre, kunst, erhvervsliv, kultur og politik.

Stationerne beskæftiger 35 personer, hvoraf to tredjedele er engagerede frivillige mennesker. Vi modtager årlig støtte fra Biblioteks- og Medienævnet til de fire tv-stationer og 3 radiostationer. Stedet er løbende bemandet med entusiaster, som enten er på efterløn fra bl.a. DR, filmselskaber og andre medier, eller med unge, som håber at kunne få et løft til uddannelse eller job.

Den sidste tredjedel er i livssituationer, som har været så meget op ad bakke, at orienteringen er kikset og det gode liv udeblevet. De fleste, som har formået at finde deres ben på dette forvirrende og berigende sted, er kommet videre på nye betingelser til egen forsørgelse og ofte i nye beskæftigelser, men det tager tid og det er individuelt, hvornår selvtilliden igen er stærk nok til at turde tage magten over eget liv igen.

 

TV-arbejdspladserne har følgende kompetenceområder

Journalistik, research, retskrivning, sprog, interviews, strategi,

planlægning, opsøgende arbejde, projekter, statistik, politik,

medierne tv/radio, håndtering af teknik, metoder, samarbejde,

redigeringsprogrammer, præcision, udholdenhed, aftaler,

lyd og lys-teknik kurser, tålmodighed, arbejdsmiljø, gruppearbejde,

social adfærd, psykologi, ansvar, forpligtelse, kultur, opførsel,

kontor, møder, disciplin, referater, organisering, administration, HK,

IT, computer, teknisk vedligehold, reparationer, hjemmesider, indkøb.

Alle redaktioner og hovedfunktioner er bemandet med en professionel, som enten er frivillig eller lønnet, og jeg er uddannet socialrådgiver og mentor, konfliktløser/ mægler samt koordinator.