OM OS

 

Frederiksberg Lokal TV

 

Frederiksberg Lokal TV (tidl. Kanal-4) er en ikke-kommerciel tv-station. Den sender to timer ugentlig på Kanal Hovedstaden. Frederiksberg Lokal TV drives af frivillige, men har også periodisk tilknyttet ledige i individuel uddannelse og jobtræning. Der er 25 medarbejdere på stationen.

Frederiksberg Lokal TV startede sine udsendelser i april 1990. Formålet med stationen var og er at sikre lokalbefolkningen tv-programmer fra nærområdet. Stationen finansieres via frivillige bidrag, tilskud fra Kulturstyrelsen og Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg Lokal TV har som målgrupper primært borgere på Frederiksberg, sekundært borgere i hele hovedstadsområdet. Stationen dækker aktiviteter i kommunen og generelle emner, som anses for at interessere borgerne. Hovedparten af indslagene produceres af medarbejdere på stationen, men vi stiller også sendetid til rådighed for lokale foreninger og grupper, som producerer egne udsendelser, ofte med hjælp af frivillige på stationen.

Frederiksberg Lokal TV har gennem årene opbygget en stabil seerskare på omkring 60.000 seere i hovedstadsområdet..

Frederiksberg Lokal TV indgår i et tæt samarbejde med Frederiksberg Senior TV, Københavns Ungdoms TV og Københavns Miljø TV. De fire stationer sender tilsammen otte timer om ugen på Kanal Hovedstaden.

 

Frederiksberg Mediecenters forventninger til frivillige medarbejdere.

Du skal være tilknyttet een af vore stationer.

Du skal være parat til at bruge og vidergive din viden og erfaringer på stedet.

Efter oplærings- og eller prøvetid skal du være fast involveret i mindst en produktion.

Du skal aftale med din redaktør, hvor lang tid du er her hver uge.

Du skal komme til tiden eller melde afbud i god tid.

Du skal bidrage til, at huset fungerer – f.eks. rydde op efter dig, lave kaffe/the, vaske op, skrive dig på listerne om samarbejdspartnere, brug af udstyr, redigeringstid m.m.

Du har mødepligt til mandagsmøderne, hvor ugens arbejde planlægges.

Når vi ved, hvad du har tænkt at bidrage med, og du ved, hvad vi vil, kan vi sammen gennemføre meget.

 

Virksomhedspraktik på Frederiksberg Mediecenter

 

Frederiksberg Mediecenter rummer fire ikke-kommercielle tv-stationer og tre radiostationer, som beskæftiger sig med det lokale, miljø, ungdom, ældre, kunst, erhvervsliv, kultur, politik.

Stationerne beskæftiger 35 personer, hvoraf to tredjedele er engagerede frivillige mennesker. Vi modtager årlig støtte fra Biblioteks- og Medienævnet til de fire tv-stationer og 3 radiostationer. Stedet er løbende bemandet med entusiaster, som enten er på efterløn fra bl.a. DR, filmselskaber og andre medier, eller med unge, som håber at kunne få et løft til uddannelse eller job.

Den sidste tredjedel er i livssituationer, som har været så meget op ad bakke, at orienteringen er kikset og det gode liv udeblevet. De fleste, som har formået at finde deres ben på dette forvirrende og berigende sted, er kommet videre på nye betingelser til egen forsørgelse og ofte i nye beskæftigelser, men det tager tid og det er individuelt, hvornår selvtilliden igen er stærk nok til at turde tage magten over eget liv igen.

TV- og radioarbejdspladserne har følgende kompetenceområder:

Journalistik, research, retskrivning, sprog, interviews, strategi,

planlægning, opsøgende arbejde, projekter, statistik, politik,

medierne tv/radio, håndtering af teknik, metoder, samarbejde,

redigeringsprogrammer, præcision, udholdenhed, aftaler,

lyd og lys-teknik kurser, tålmodighed, arbejdsmiljø, gruppearbejde,

social adfærd, psykologi, ansvar, forpligtelse, kultur, opførsel,

kontor, møder, disciplin, referater, organisering, administration, HK,

IT, computer, teknisk vedligehold, reparationer, hjemmesider, indkøb.

Alle redaktioner og hovedfunktioner er bemandet med en professionel, som enten er frivillig eller lønnet, og jeg er uddannet socialrådgiver og mentor, konfliktløser/ mægler samt koordinator.

Mail:  info@frederiksberglokal-tv.dk

Frederiksberg Mediecenter

Allégade 12, 2000 F.

Tlf. 32 17 09 00

 

Se Frederiksberg Lokal TVs regnskaber her :

Regnskaber/

 

Bestyrelse:

Inger Vedel – formand

Mette Bang Larsen

Grete Gerlufsen