Redaktionen

Nyhedsprofil 

Et lokalt fokus og en bredere nyhedsprofil adskiller Frederiksberg Lokal TV’s nyhedsbegreb fra de landsdækkende tv medier. Nyhedsprofilen udmøntes i korte og længere indslag om livet på Frederiksberg i den forgangne og de kommende uger. ”Ugen på Frederiksberg” bringer hver uge interviews, kommentarer, debatindlæg, reportager, portrætter og billedserier. Særligt aktuelle spørgsmål bliver tematiseret i programmer for at komme hele vejen rundt om et spørgsmål journalistisk såvel som billedmæssigt.

Viden og demokrati

Kultur, politik og demokrati er på mere end én måde ingredienser i enhver tv-stations virksomhed.

De tilknyttede personer – faste medarbejdere, frivillige, praktikanter og aktiverede dagpengemodtagere – bruger græsrodsjournalistik til at producere de mange indslag.
Produktionen og den løbende evaluering af ”Ugen på Frederiksberg”, med dens kontakt til byens borgere og politikere, fastslår journalistikkens demokratiske rolle, såvel hos seerne som hos Frederiksberg Lokal TV redaktionens medarbejdere.